Bấm để xem lớn hơn

Tôi không thể chịu đựng được một bức ảnh khi ngày diễn ra mà những đứa trẻ của tôi đánh vào những lứa tuổi nhất định này. Holden được 21,5 tháng tuổi khi Milo được sinh ra (và bây giờ Sawyer ở tuổi đó); Holden đã 6,5 tuổi khi Sawyer chào đời (và bây giờ Milo là tuổi đó). Mọt sách, phải không?

Có cá nhân nào khác nhận được tất cả ngây ngất khi những ngày ma thuật này xảy ra không?