cho tôi biết về các nghi thức ăn tối của bạn. Bạn có bị thúc đẩy bởi những ký ức quý giá về phương pháp bạn lớn lên hoặc bằng quyết định bù đắp cho những gì bạn chưa từng có? Hay các thói quen làm việc chỉ ra một công việc hầu như không phải là người đi xe và nó trong giờ làm việc trong gia đình của bạn?

Chức năng của tôi trong khu vực nhà bếp đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi có con. Chồng của tôi cũng như tôi đã ăn rất nhiều như những món ăn cũng như khi chúng tôi ăn vào, đó là Tortellini từ một bó với nước sốt đỏ. Lịch sử tín dụng bổ sung cho một loại rau phụ hiếm khi kiếm được.

Bây giờ, chúng tôi ngồi xuống như một hộ gia đình ít nhất bốn đêm mỗi tuần. Luôn có rau – cũng như tôi là đầu bếp! (Làm sao chuyện này lại xảy ra?)

Tôi đã nhảy lên điện thoại gần đây với Christine Koh của Boston Mamas cũng như Kim Tracy Prince để thảo luận. Mặc dù tôi hiểu cả hai người phụ nữ này, nhưng đó là một sản phẩm mẹ đã đưa chúng tôi đến với video tiếp thị này bao gồm rất nhiều micro kiểm tra 1-2 cũng như những khó khăn kỹ thuật. Tuy nhiên, cuối cùng, nó đã làm việc rất trơn tru!

Nhờ Ragú cũng như các bà mẹ đã đưa tôi vào bảng điều khiển này như một phần của mẹ của họ, từ trong chương trình ăn tối. Tôi ngưỡng mộ Christine cũng như Kim cũng như muốn nói chuyện với họ thường xuyên hơn. Kiểm tra cuộc trò chuyện đầy đủ giữa các bà mẹ trên trang Facebook của Ragúâ®.