Danh mục cảm xúc của con bạn chỉ định cũng như biểu cảm trên khuôn mặt trong loại ảnh ghép hình ảnh. Hoặc các loại tinh thần khác nhau chỉ định của toàn bộ gia đình của bạn bao gồm cả vật nuôi. Cuối cùng, một số sử dụng cho tất cả các bộ phim mà họ đã tiết kiệm cho mẹ của họ!

Trong hình ảnh này, Chris đã chọn 100 biểu cảm cảm xúc tốt nhất từ tất cả các thành viên trong gia đình.

Cắt dán cảm xúc từ Caryn đã nói có

Chứng minh rằng phải mất một ngôi làng, chúng tôi đã phát hiện ra khái niệm thú vị này từ Asha tại Parenthacks.com, người đã nghe về nó từ @irishgirl, người đã xem nó được xuất bản bởi Chris tại Carynsaidyes.com.

Hoạt động của mẹ tân binh liên quan:
Hoạt động #315: Tập hợp tất cả các khuôn mặt hài hước cùng nhau
Hoạt động #517: Lưu bộ phim cho máy ảnh của bạn