Sarah báo cáo rằng đứa trẻ của cô Theo chưa bao giờ thỏa mãn một món ăn mà anh ấy không thích. Mẹ may mắn! Cô ấy đã chia sẻ một ý tưởng nghe có vẻ rực rỡ với tôi:

Lấy một lon súp minestrone natri thấp cũng như đổ nó vào một bộ lọc. Phục vụ trẻ sơ sinh tự ăn của bạn hoặc trẻ mới biết đi các bit ở cũng như cho anh ta kiểm tra những gì anh ta thích. Pasta Pasta, đậu, khoai tây, đậu thân thiện với môi trường, đậu Hà Lan, cũng như cà rốt, tất cả đều làm theo danh sách Theo. Kết quả của bạn có thể khác nhau.

Liên quan: Các khái niệm thức ăn nhanh khác của người Viking dành cho trẻ sơ sinh; Những gì mà lời đề nghị với việc cai sữa do bé dẫn đầu?