Ngay đây là tiêu chí của tôi:

Kết thúc bằng một nguyên âm hoặc một r

Có lẽ là 2 âm tiết có lẽ 3

Chắc chắn không nằm trong top 20, lý tưởng là không nằm trong top 100

Nghe có vẻ tốt với “Holden và”

Không có tiếng ồn như một con chó tên

Rằng nó, nó xin vui lòng hỗ trợ tôi. Tôi thích một cái tên cũng như nửa kia của tôi không thích nó (chưa) vì vậy chúng tôi có thể bị lừa. Chắc chắn, nếu tôi có thêm một lao động 44 giờ nữa, có lẽ, có lẽ tôi sẽ nhận được theo cách của mình, tuy nhiên tôi đã phải sử dụng một trang web lớn hơn trong tình huống không xảy ra!